IN EEN PROPORTIONEEL SYSTEEM WAREN HET DRIE ZETELS GEWEEST

Progressieve lijst sp.a-GroenXL gaat 2.3 % vooruit en haalt twee zetels in de gemeenteraad

Bij de recente verkiezingen haalde onze progressieve lijst 11 % van de stemmen, dat is 2.3 % meer dan bij de vorige verkiezingen. Het aantal zetels verdubbelde. Ook deze keer haalden we net geen zetel meer, als gevolg van het kiessysteem, dat de grote partijen bevoordeelt.

Guido Van Cauwelaert (GROEN) en Rutger Belsack (XL) zetelen in de gemeenteraad, nu ook tegelijk ocmw-raad. Tot eind december zijn ze beiden nog steeds schepen en kunnen zij het oude beleidsplan verder uitvoeren.

Jean Trembloy (sp.a) werd lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van het OCMW, dat onder meer bevoegd is voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Via onze website houden we je graag op de hoogte over onze werking in het schepencollege (tot eind december 2018) en in de nieuwe gemeente- en ocmw-raad, het Bijzonder Comité en andere organen van de gemeente.

Zie hiervoor onze NIEUWSPAGINA


WAT VOORAFGING ...

Groen en sp.a trekken samen met schepen Belsack naar de kiezer

Groen en sp.a trekken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen samen met eerste schepen Rutger Belsack en verscheidene andere jongeren naar de Ternatse kiezers. Het wordt opnieuw een open progressieve lijst met de naam sp.a Groen XL. "Samen met gedreven inwoners die graag samen met ons een beter beleid willen voeren in Ternat," aldus Rudi Janssens, secretaris van Groen Ternat.

De afgelopen jaren zat spagroen+ in een bestuursmeerderheid met de Lijst van de Burgemeester. "De verkozenen van de progressieve lijst, schepen Guido Van Cauwelaert, OCMW-voorzitter Jean Trembloy en OCMW-raadsleden Diethard Vanderheyden en Nina De Coster vormden het cement van de bestuursmeerderheid", zegt Rony Van den Abbeele, voorzitter van sp.a. "We zorgden mee voor het aankopen van nieuwe natuurgebieden, het herwaarderen van onze parken, speeltuinen en openbare ruimte, zoals het Marktplein en de Stationsomgeving. Samen met erfgoedinitiatieven als de restauratie van de pomp aan het gemeentehuis, het verfraaien van openbare ruimte met oude dorpsgezichten en het bekend maken van onze erfgoed-, natuur-, horeca en leuke plekjes via internet, maakten we zo van Ternat een, ook toeristisch, aantrekkelijke gemeente."

"Met een sterk afvalpreventiebeleid verminderden we niet alleen het restafval - wat goed is voor het milieu - maar verkleinden we ook de factuur en verhoogden de inkomsten uit bijvoorbeeld de textielinzameling - wat dan weer goed was voor de portemonnee."

Klaar voor de toekomst

sp.a Groen XL wil ook in de toekomst gaan voor een gedurfd en progressief beleid met nog meer aandacht voor de lokale economie, duurzame en gedurfde mobiliteitskeuzes, een doordacht woonbeleid en echte burgerparticipatie via wijkbudgetten. "Daarnaast blijft sp.a Groen XL open voor samenwerking met elke vorm van burgerplatformen, sterker nog, het moedigt ook elk initiatief op dat vlak aan", sluit Guido Van Cauwelaert af.

Een verjongde en verruimde lijst met onder meer schepen Rutger Belsack

We pakken uit met een verruimde en verjongde lijst. Groen en en sp.a gaan samen met schepen van Vrije Tijd en Welzijn Rutger Belsack, en verscheidene andere onafhankelijke kandidaten naar de kiezer. De afgelopen weken werd er samen met hen gewerkt aan het toekomstprogramma van de lijst spagroenXL, ondertussen gepubliceerd werd op www.spagroenxl.be

De lijst wordt getrokken door schepen Guido Van Cauwelaert. Op de tweede plaats komt studente rechten Christelle Ileka en op vier de jonge architecte Nina De Coster, die sind 2016 deel uitmaakt van de OCMW-raad en actief is in de plaatselijke Wereldwinkel..

Jean Trembloy Nina De Coster Rutger Belsack Christelle Ileka Guido Van Cauwelaert

Christelle Ileka woont sinds 2011 in Ternat, waar ze secundair onderwijs volgde in Sint-Angela en Sint Jozef. Ze studeerde af in de richting Latijn-Wetenschappen.

"Ik heb er niet alleen veel bijgeleerd over politiek, geschiedenis en de wetenschappen. Ik heb er vooral kunnen werken aan mijzelf en mijn talenten en capaciteiten kunnen ontdekken en ontplooien. Het is belangrijk voor studenten om zich thuis te voelen in hun school opdat ze in alle vrijheid hun mening kunnen uiten. Er moet altijd plaats zijn voor debat opdat er meerdere ideeën gedeeld kunnen worden en eventueel overgenomen worden", zegt Christelle.

"Mijn ouders zijn in Congo geboren maar wonen nu al 40 jaar in België. Mijn vader is coach en consulent en mijn moeder werkt als directie-assistente. Door hun doorzettingsvermogen, liefde en passie voor het bouwen van een betere toekomst, vormen ze voor mij een bron van inspiratie. Ik heb een zus en twee broers die jonger zijn dan ik.

Interesse voor de politiek

Mijn interesse voor de politiek vindt zijn oorsprong in de lessen geschiedenis. Onze leerkracht moedigde ons steeds aan om de actualiteit te volgen en om bewust te zijn van wat er zich rondom ons, in de wereld, afspeelt.

Het is voor mij belangrijk dat er in onze democratie rekening wordt gehouden met iedereen en dat waarden als rechtvaardigheid en samenhorigheid gerespecteerd worden. Omdat ik zelf studente ben, vind ik het bijzonder belangrijk dat er veel aandacht wordt besteed aan de kinderen en aan de studenten, met een blik op de toekomst".

Zorg dragen voor de toekomst

"sp.a Groen XL is een partij die mij aanspreekt omdat we niet alleen zorg dragen voor het welzijn van de mensen maar ook voor hun toekomst. Hoe kunnen we een omgeving creëren, met de natuur die we ter beschikking hebben, opdat de mensen zich volledig kunnen ontplooien en opdat de studenten zich volledig thuis voelen in en rond hun school. In onze democratie is het belangrijk dat er naar iedereen geluisterd word. Het is belangrijk dat de inwoners van Ternat samen werken aan een natuurlijk, groen en educatieve leefomgeving. Laten we dus samen zorg dragen voor een creatieve, charmante publieke ruimte.

We leggen de nadruk op het feit dat we dit samen kunnen doen. Samen zorgen we voor elkaar en samen bouwen we een hoopvolle toekomst, onze toekomst. Laten we, in onze gemeente Ternat, een gemeenschapsgevoel creëren.

Ik ben in een familie opgegroeid waar men veel aandacht besteedt aan gezondheid en sport. Het is belangrijk dat we in Ternat verschillende mogelijkheden krijgen om onze sport uit te oefenen.

Het is voor mij belangrijk om vernieuwing te brengen. Omdat de partij zich openstelt voor jongeren als ik, ben ik blij dat ik kan meewerken om het programma te helpen verwezenlijken. Openheid en team spirit zijn criteria die essentieel zijn voor mij", besluit Christelle.