In de pers

2012

Editiepajot : TERNAT - Groen en sp.a hebben een meerderheidsakkoord met LVB

Groen en sp.a hebben een meerderheidsakkoord afgesloten met de Lijst van de Burgemeester die zijn absolute meerderheid kwijtspeelde. De LVB ging ermee akkoord de volgende zes jaar de speerpunten van sp.a groen + uit te voeren. De progressieve lijst krijgt de schepen van mobiliteit en twee OCMW-raadsleden. Eén daarvan zal drie jaar in het vast bureau zetelen en drie jaar OCMW-Voorzitter worden. Daarmee is zowel het groene als het sociale beleid verzekerd.

https://editiepajot.com/regios/19/articles/28313


Editiepajot : TERNAT - Bevoegdheden nieuw schepencollege bekend

De Lijst van de Burgemeester en sp.a groen + die de volgende zes jaar de gemeente gaan besturen hebben nu ook afgesproken welke bevoegdheden aan de verschillende schepenen worden toegewezen.

Burgemeester Ronald Parys is bevoegd voor burgerzaken, personeelszaken, preventie en veiligheid en politie. Na vier jaar geeft hij de fakkel door aan Luc Wachtelaer, die start als schepen van financiën, ruimtelijke planning en ICT. Hij wordt binnen vier jaar jaar als schepen afgelost door Rutger Belsack. Guido Van Cauwelaert van sp.a groen + neemt mobiliteit, integratie, internationale samenwerking, duurzame ontwikkelling, milieu en dierenwelzijn voor zijn rekening. Jozef Borremans blijft schepen van openbare werken, senioren en andersvaliden. Kathleen Platteau wordt bevoegd voor onderwijs, vrije tijd, toerisme en feestelijkheden. Na drie jaar wordt ze afgelost door Hilde Van Overstraeten. Armand Van Malderen krijgt patrimonium, stedenbouw, huisvesting, landbouw, natuurbeheer, begraafplaatsen, ondernemingsbeleid en lokale werkgelegenheid als taken. Hij wordt na drie jaar afgelost door Linda Billens. Marc Faes blijft OCMW-voorzitter en is als collegelid bevoegd voor welzijn en sociale economie. Na drie jaar neemt Jean Trembloy van sp.a zijn plaats in.

Op het eerste gezicht veel wissels maar dat brengt de stabiliteit van de ploeg niet in gevaar vindt burgemeester Parys. "We hebben een goede mix van ervaring en vernieuwing", zegt hij. "De nieuwe ploeg start immers met vijf uittredende collegeleden. Met Van Cauwelaert van sp.a groen + op mobiliteit tonen we dat we een beleid willen voeren waarbij fietsers en voetgangers centraal staan en het autoverkeer wordt teruggedrongen. Kathleen Platteau en Rutger Belsack zorgen voor een stuk vernieuwing en verjonging en geven waarborgen voor de toekomst."

https://editiepajot.com/regios/19/articles/28794

Patrick Van Achte gaf dinsdag in de Katharinakring in Sint-Katherina-Lombeek zijn 120 ste keer bloed. Dat stemt overeen met 4 keer per jaar bloed geven gedurende 30 jaar. Maar eigenlijk begon Patrick al veel vroeger met de nobele daad. Dat was tijdens zijn legerdienst bij de zeemacht in Brugge in 1978. De bloedgevers werden toen nog niet zo in de watten gelegd als nu. Om voldoende "bloed te kweken" dronk Patrick vroeger een Stout met een ei. Toen hij door zijn huwelijk in Ternat terechtkwam werd hij hier een trouwe bloedgever. Namens de afdeling Asse-Ternat dankten voorzitter Erik Henrioulle en Ann Asselman hem daarvoor en boden hem een kleine attentie aan. Ook schepen Guido Van Cauwelaert dankte, namens het gemeentebestuur, Patrick voor zijn belangeloze inzet voor de gemeenschap. Dankzij het bloed van de vrijwilligers worden immers elk jaar veel mensenlevens gered.

De Kyotomobiel staat weer voor het gemeentehuis.
"Met dit mobiel infopunt willen we zoveel mogelijk mensen informatie verstrekken over renoveren en energie besparen", zegt schepen van duurzaamheid Guido Van Cauwelaert (spagroen). De actie kadert in het klimaatactieplan van de gemeente.
Voor velen onder ons wegen de jaarlijkse energiekosten voor een woning aardig door op het gezinsbudget. Wist je dat je door goed te isoleren tot de helft kan besparen op je stookrekening? Hoeveel kan jij besparen, met welke aannemers werk je best samen, welke premies zijn er…Kom langs in de Kyotomobiel en ontdek het antwoord!
Experts staan klaar met advies op maat rond renoveren, energie besparen en duurzaam wonen. Je kan zelfs een warmtescan laten maken van je woning. Zo zie je waarin jij moet investeren! Deze actie moet helpen om de CO2-uitstoot op ons grondgebied tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen.
Onderzoek wijst uit dat huishoudens hierin een grote rol spelen.
- maandag en dinsdag: 15u-17u- donderdag: 15u-20u - gratis advies: renoveren, premies en energielening- energiebesparing aan huis met een gedetailleerd energiebesparingsplan: € 30 (of € 5 voor kwetsbare doelgroep) - groepsaankopen: isolatie, spouwmuur, hoogrendementsglas, zonnepanelen, ketels…
INFO . https://vzw.pajopower.be . dienst duurzaamheid – 02 451 45 66

Editiepajot : TERNAT - Oplaadpunten voor elektrische voertuigen komen eraan - 28 sep 2016

Er komt spoedig een laadpaal voor elektrische wagens in Ternat. En de gemeente is gestart met het plaatsen van oplaadpunten voor elektrischer fietsen aan het gemeentehuis en binnenkort ook aan CC De Ploter en het oud gemeentehuis in Wambeek. Dat antwoordde schepen van duurzaamheid Guido Van Cauwelaert in de gemeenteraad op een vraag van raadslid De Backer.

Editiepajot : TERNAT heeft beste afvalpreventieresultaten van Halle-Vilvoorde - 24 dec 2014

“Het afvalpreventiebeleid van de gemeente Ternat werkt!” zegt milieuschepen Guido Van Cauwelaert (spagroen+). Uit de laatste cijfers (januari tot november) blijkt dat er in 2014 zo’n 27 % restafval minder werd opgehaald dan in 2013. Met een voorlopig gemiddelde van 115,72 kg/inw is Ternat nu de gemeente met het minste afval in het werkingsgebied van intercommunale Haviland. De grootste winst zit in het grof huisvuil, dat met 65 % is gedaald. Maar ook het gewoon restafval (rode zakken) daalt met zo’n 9 %

Maar het kan nog veel beter zegt de milieuschepen. Er zijn nog heel wat mensen die hun keukenafval gewoon in de rode zak kieperen. Voor wie nog geen compostvat heeft is er nochtans om de veertien dagen ophaling van de gft-zakken voor het gescheiden ingezameld organisch deel van huishoudelijk afval . Dat bestaat vooral uit keukenafval en gedeeltelijk uit groenafval. Het mag geen dierlijk afval en vleesresten bevatten maar wel:

Meer info over dit educatief materiaal en over integratie of anderstaligheid in je klas of vereniging: integratie@ternat.be of 02 451 45 41

Editiepajot : TERNAT - 9 maart 2016 :

Dinsdagnamiddag trok de integratiedienst met 7 zorgleerkrachten van verschillende Ternatse lagere scholen naar de Onderwijsbib in Brussel. Het doel van de namiddag was om een Top 3 te maken uit het educatief aanbod voor anderstalige kinderen in de klas.

Er werden lesmethodes, tijdschriften, werkboeken en speldozen uitgetest en besproken. Zorg- en klasleerkrachten kunnen dit educatief materiaal gebruiken om anderstalige of taalzwakkere kinderen in de klas te stimuleren en te begeleiden bij het leren van het Nederlands. Dit materiaal is erg duur en daarom besliste het gemeentebestuur om een budget uit te trekken en enkele beproefde methodes en educatieve pakketten aan te kopen. De Ternatse scholen kunnen deze dan ontlenen via de Ternatse bib.

Het plan is om nog voor het einde van het schooljaar de TOP 3 aan te kopen. In het najaar wordt een gemeenschappelijke personeelsvergadering met alle Ternatse lagere scholen gepland met als thema ‘anderstalige kinderen in de klas’.

ONS ERFGOED DIGITAAL BEWAREN EN TOEGANKELIJK MAKEN

De bibliotheek diende een project in om samen met de inwoners kennis rond lokaal erfgoed te verzamelen en digitaal te ontsluiten. Daarmee zet de gemeente een nieuwe stap in het ontsluiten en bekend maken van ons erfgoed, zegt schepen van Erfgoed en Toerisme Guido Van Cauwelaert. Heb je belangrijke erfgoeddocumenten, kom dan naar de bib en laat ze daar digitaliseren.

Nutskasten gepimpt met foto’s van erfgoed

Het Nieuwsblad Ternat 02062016 https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170602_02910379

Op de nutskasten rond de Markt van Ternat zijn historische foto’s aangebracht die de inwoners van de gemeente een blik op het oude straatbeeld moeten bieden.

Het idee komt van schepen voor Erfgoed Guido Van Cauwelaert (SP.A-Groen+), die daarvoor op inspiratie vond in Aalst. “Daar kunnen mensen via oude foto’s ontdekken hoe de straat waar ze op dat moment naar kijken er vroeger uitzag”, zegt Van Cauwelaert. “Het leek me een leuk idee om ook eens in Ternat te proberen.”

Van Cauwelaert koos enkele foto’s uit de privéverzameling van Marcel De Ridder, liet ze inscannen, op stickers uitvergroten en op nutskasten aanbrengen.

“Op zes nutskasten rond de Markt staan foto’s afgedrukt. We hebben daarvoor ook toelating gevraagd aan Proximus , en daar reageerden ze enthousiast”, zegt de schepen.

“Als het project aanslaat, kunnen we het misschien uitbreiden naar de hele gemeente en de deelgemeenten. Met dit project zetten we toch weer een nieuwe stap in het ontsluiten van ons erfgoed.”

Op de kasten zijn foto’s te zien van het Marktplein, in de negentiende eeuw nog de Plaets genoemd. Ook de oude gendarmerie en de straat richting het oude gemeentehuis zijn op de erfgoedfoto’s te zien.

“Bij de afbeeldingen plaatsen we ook nog bordjes met meer uitleg. Zo kunnen de Ternattenaren ontdekken hoe het er rond 1900 in hun eigen gemeente aan toeging”, aldus nog de schepen.

Sinds 12 maart kunnen gemeenten 100% subsidie krijgen voor het realiseren van fietsbruggen over gewestwegen als de erop aansluitende fietspaden deel uitmaken van het Bovengemeentelijk Functioneel Fietsnetwerk (BFF). Zowel studie, aankoop van gronden als de werken zelf worden 100 % terugbetaald door het gewest. In Ternat komen hiervoor twee plaatsen in aanmerking zegt schepen Guido Van Cauwelaert van spagroen+. Hij vraagt dan ook aan het college om de Technische Dienst opdracht te geven dossiers op te maken voor het realiseren van fietsbruggen over de Assesteenweg in Wambeek naast de spoorweg evenals in het verlengde van de Essenestraat over de Assesteenweg met aansluitend fietspad naar Asse en door het shoppingcenter naar het centrum van Ternat of richting stationTernat (dubbelzijdig fietspad te maken tot aan fietspad Nattestraat). Ook de Essenestraat- Ternatstraat ligt immers op het BFF.

De huidige gelijkgrondse kruisingen zijn immers levensgevaarlijk voor de fietsers, vindt spagroen+

Editiepajot 5 mei 2018 : TERNAT - spagroen+ wil fietsbruggen over de Assesteenweg

De gemeente Ternat neemt dit jaar weer deel aan de actie Dagen Zonder Vlees. Vorig jaar eindigde Ternat als eerste in haar categorie door zo veel mogelijk mensen te overtuigen om veertig dagen geen vlees te eten en zo de ecologische voetafdruk te verminderen. Vleesconsumptie is namelijk een grote oorzaak van de klimaatverandering. “De veeteelt stoot meer broeikasgassen uit dan de transportsector”, zegt Guido Van Cauwelaert (SP.A-Groen+), schepen van Milieu. “Onze gemeente ondertekende de Klimaatconvenant en werkt momenteel aan een klimaatplan.” Dagen Zonder Vlees is een actie waaraan elke inwoner kan deelnemen. De actie begint woensdag en duurt veertig dagen. Ondertussen zijn al vijftig mensen ingeschreven, waarmee Ternat voorlopig aan de leiding staat. Bovendien organiseert de gemeente een wedstrijd voor het beste vegetarische broodje. Iedereen kan aan de wedstrijd deelnemen. Wie wil deelnemen, kan zich inschrijven op www.dagenzondervlees.be.

De gemeente Ternat heeft de wedstrijd ‘Dagen Zonder Vlees’ gewonnen. Dat is een campagne die mensen aanspoort minder vlees en vis te eten om hun ecologische impact te verkleinen. Meedoen in groep stond dit jaar centraal. Na 40 vastendagen heeft Ternat 24.882 vierkante meter op haar ecologische voetafdruk bespaard.

“We zijn zelf een beetje geschrokken door het succes”, zegt schepen van Milieu Guido Van Cauwelaert (SP.A Groen +). “Eigenlijk hebben we veel te danken aan onze communicatieambtenaar An Duchâtelet. Zij heeft zich als een pitbull vastgebeten in het project.” Ternat bespaarde met zijn 99 deelnemers 24.882 vierkante meter op haar ecologische voetafdruk. Dat is evenveel water als 22.620 baden of evenveel broeikasgassen als 33.930 km autorijden. Om alle deelnemers te bedanken organiseert de gemeente op 11 april een overwinningsfeest in CC De Ploter. Er worden workshops georganiseerd en iedereen wordt getrakteerd op een hapje en een drankje.

(KVLA) Het Laatste Nieuws - 7 april 2015

Editiepajot 12 april 2015 : TERNAT - Veggie- en Klimaatdag in CC De Ploter

Ternat eindigde als eerste in de groep gemeenten van de aktie Veertig dagen zonder (of met minder) Vlees (vis en andere dieren). Als feestelijke afsluiter en mogelijke doorstart naar het promoten van vegetarisch eten en meer duurzaam leven, organiseerde de gemeente zaterdag een vegetarische kookworkshop met duurzame producten van lokale producenten zoals de Wambeekhoeve en fair tradeprodukten, die je onder andere in de Oxfam Wereldwinkel en Ternatse warenhuizen vindt.

De kookworkshop vond plaats onder leiding van Chef Rony Vanden Abeele. Rony organiseerde eerder workshops voor de Commissie Internationale Samenwerking en is een van de Loemekse koks van Midwinter Lombeek. Ook Yo De Beule van kruidenkwekerij Duizendblad en schepen van duurzame ontwikkeling Guido Van Cauwelaert namen deel.

Voor wie het allemaal thuis eens wil uitproberen volgen hieronder de recepten van de gerechten die op de kookworkshop werden klaargemaakt...

“De uitbaters van de horecazaken zijn al lang vragende partij voor de mogelijkheid om een groot terras voor hun zaken aan te kunnen leggen”, weet Van Cauwelaert, schepen van Mobiliteit en Milieu. Ternat | Regio | HLN

Marktplein moet herleven met terrasjes

Op de laatste gemeenteraad werd er nog aangedrongen op een snelle oplossing van De Smaakpapil om een groter terras te kunnen zetten. Maar alle horecazaken van het Marktplein zijn vragende partij om grotere terassen te kunnen aanleggen voor hun zaak. Binnenkort komt er ook nog een nieuwe brasserie bij naast het PWA-kantoor en ook deze zaak wil graag een terras. Editiepajot 13 april 2014

Het gemeentebestuur van Ternat moet meer rekening houden met klachten van inwoners over de overlast van het familiebedrijf De Marie. Dat zegt partijsecretaris Rudy Janssens van Groen.

De Marie is gespecialiseerd in de verkoop van bouwmaterialen. Het bedrijf bevindt zich in de Bodegemstraat, vlakbij het dorpscentrum. “De Marie breidde de voorbije jaren uit in landbouw- en natuurgebied zonder enige vergunning”, zegt de partij. “De aanvoer, al in de vroege ochtend, en de opslag van zand en bouwmaterialen in open lucht veroorzaakt stof- en lawaaihinder voor de omwonenden. Tijdens een openbaar onderzoek dienden tientallen mensen een bezwaarschrift in tegen de uitbreidingsplannen.” Volgens Rudi Janssens moeten er concrete maatregelen komen. “Het zwaar verkeer moet uit de dorpskern geweerd worden”, luidt het. “Er kan ook eenrichtingsverkeer worden ingevoerd in het smalle deel van de Bodegemstraat. Om de overlast te beperken moeten de vooroorlogse betonplaten in de Bodegemstraat vervangen worden door fluisterasfalt.”

Nog volgens Groen moet het bedrijf een aantal bouwovertredingen herstellen. “Er werd onder meer en publieke weg afgesloten en er werd zonder vergunning een poort geplaatst in de steenslijperij”, zegt Janssens. De kritiek van Groen is opmerkelijk want de partij levert in Ternat met Guido Van Cauwelaert onder meer de schepen van milieu. (WDS)

De NMBS neemt het beheer van de parking aan de treinhalte van Essene-Lombeek opnieuw over en gaat investeren in de parking en de fietsinfrastructuur. Sinds enkele weken moeten treinreizigers betalen voor het gebruik van de parking aan het station van Ternat en om de daardoor veroorzaakte parkeerdruk op de stationsomgevingen weg te nemen voerde de gemeente Ternat blauwe zones met parkeerkaarten in.

Duurzaamheidsschepen Guido Van Cauwelaert is verheugd over het initiatief van de NMBS, waar hij al lang op aandringt. ( zie eerdere artikels in Editiepajot ) "We moeten blijven aandringen bij de NMBS op diefstalveilige fietsstallingen. De spoorwegmaatschappij stemde eerder al in om in de fietsenstalling van Ternat naast de reeds geplaatste camera's ook versneld veilige fietsbeugels te plaatsen en wil nu ook in Essene-Lombeek de fietsinfrastructuur verbeteren. Maar we blijven aandringen op diefstalveilige fietskluizen en stallingen met elektronische toegangsbadges. Alleen als men met een gerust hart zijn fiets kan achterlaten, wordt die fiets ook een goed alternatief op de auto", besluit Van Cauwelaert.

Eerder verschenen in Editiepajot TERNAT - Betaalparking NMBS groot probleem voor omliggende gemeenten


Schepen Rutger Belsack was maandenlang politiek dakloos, maar kan nu terecht bij SP.A Groen XL. “Ik ben blij dat ik zoveel vrijheid krijg”

Schepen Rutger Belsack trekt in oktober met SP.A Groen XL naar de gemeenteraadsverkiezingen. Met die keuze is het laatste grote politieke verkiezingsmysterie in Ternat opgelost. Belsack krijgt de derde plaats op de lijst.

Rutger Belsack was net als heel wat andere collega's in het college en de gemeenteraad partijloos sinds de implosie van de ooit zo populaire ‘Lijst van de Burgemeester’. Het merendeel daarvan ging uiteindelijk enerzijds op in de huidige Open VLD en anderzijds in de nieuwe beweging ‘Voor Ternat’.

Naargelang de weken en maanden vorderden kozen sommige overblijvers voor een andere politieke lijst zoals stemmenkanon Jozef Borremans voor CD&V, andere politieke zwaargewichten kondigden dan weer hun afscheid aan, waaronder Linda Billens, oud-burgemeester Ronald Parys en Hilde Van Overstraeten.

Rutger Belsack probeerde in de maanden na de implosie eerst nog een rol van betekenis te spelen bij Open VLD en opperde vervolgens nog om mogelijk zelf een politiek project op te starten. Nadien bleef het echter maandenlang stil rond hem. “Ik heb toen eerlijk gezegd ook even gedacht om er volledig mee te stoppen”, geeft Belsack toe. “Het was zeker geen fijne periode, maar wel eentje waaruit ik heel veel heb geleerd.”

Niet over een nacht ijs

De politieke drijfveer bleek echter veel te groot. Dat Belsack uiteindelijk op de lijst van SP.A Groen XL zal staan, is volgens hem niet zo'n grote verrassing. “Al liep dat traject zeker ook niet over één nacht ijs. Er is met veel wederzijds respect ontzettend veel gepraat en overlegd”, zegt Belsack. “Al snel bleek wel dat de lijst zeker openstond voor mijn progressief liberale ideeën en dat is door de vele contacten de laatste weken alleen maar duidelijker geworden. Ik ben bijzonder tevreden dat ik zoveel vrijheid krijg.”

Rutger Belsack zal de derde plaats krijgen bij SP.A Groen XL, met de L in het logo voor de gelegenheid in het liberale blauw. Zijn collega-schepen Guido Van Cauwelaert trekt de lijst. Op de tweede plaats komt studente rechten Christelle Ileka. Op vier OCMW-raadslid Nina De Coster en op vijf OCMW-voorzitter Jean Trembloy. (Het Nieuwsblad 10/11/2018)

TERNAT investeert in het verbeteren en toegankelijk maken natuur in Steenvoordbeekvallei

https://www.editiepajot.com/regios/19/articles/61656

De komende drie jaar investeert de gemeente, samen met de Vlaamse overheid, 270.000 euro voor het verbeteren van de natuur en het toegankelijk maken met paden en bijbehorende brugjes, bankjes en speelelementen in de Steenvoordbeekvallei.

De milieudienst verkreeg hiervoor een subsidie van 65.000 euro van het Vlaams Gewest en bijkomende subsidies van de provincie voor het aankopen van gronden, zegt schepen Guido Van Cauwelaert. We laten ons bijstaan door het Regionaal Landschap Pajottenland-Zennevallei en vzw Pro Natura voor de uitvoering ervan. Er werden reeds gronden aangekocht in het parkgebied aan de Kerkweg en in het natuurgebied aan de Heirbaan. De Vlaamse Milieumaatschappij kocht de vijver van Sint-Anneke. Die wordt in ere hersteld, met o.a. het heraanleggen van het eilandje, en geintegreerd in het project, dat o.a. wandel- en fietspaden voorziet om de watermolens van Op- en Neeralfene en van de Molenstraat in Sint-Martens-Bodegem, te verbinden. De restauratie van de molens wordt in een volgende fase voorzien.

Nieuwe toekomst voor vijver én café Sint-Anneke

Plannen passen perfect in uitbreiding Steenvoordebeekvallei

door Joost Van Liefferinge in Het Nieuwsblad van 10 oktober 2018

Het vroegere café Sint-Anneke werd de laatste jaren uitgebaat als het Griekse restaurant Creta Balos. Foto: jvi

Er zal de komende jaren stevig geïnvesteerd worden in de uitbreiding van het valleigebied langs de Steenvoordebeek. Onder andere de bekende vijver Sint-Anneke wordt publiek toegankelijk en zal in ere worden hersteld.

De komende drie jaar investeert de gemeente, samen met de Vlaamse overheid, 270.000 euro voor het verbeteren van de natuur en het toegankelijk maken ervan met paden en bijbehorende brugjes, banken en speelelementen in de Steenvoordebeekvallei. Het gebied situeert zich boven de spoorlijn van aan de Donkerstraat tot aan de grens met Dilbeek.

“De milieudienst verkreeg hiervoor een subsidie van 65.000 euro van het Vlaams Gewest en bijkomende subsidies van de provincie”, zegt schepen van Milieu Guido Van Cauwelaert. “We laten ons bijstaan door het Regionaal Landschap Pajottenland-Zennevallei en vzw Pro Natura voor de uitvoering ervan. Er werden reeds gronden aangekocht in het parkgebied aan de Kerkweg en in het natuurgebied aan de Heirbaan.”

Vijver in ere herstellen

Bijzonder in dit dossier is de aankoop van de Neeralfenevijver, in de ruime regio beter bekend als de vijver van Sint-Anneke, door de Vlaamse Milieumaatschappij. “De vijver zal in ere worden hersteld en publiek toegankelijk worden”, gaat Van Cauwelaert verder. “Er zal kunnen gewandeld worden en, met de nodige toestemmingen, ook gevist. Een regeling zal hiervoor nog getroffen worden met de club die het visbestand beheert. Het domein zal ook worden geïntegreerd in het project, dat wandel- en fietspaden voorziet om de watermolens van Op- en Neeralfene en die van de Molenstraat in Sint-Martens-Bodegem, te verbinden. De restauratie van de molens wordt in een volgende fase voorzien.”

Volgens Van Cauwelaert zal ook snel nieuw leven geblazen worden in het café Sint-Anneke, vlak aan de vijver. De zaak werd de laatste jaren gerund als Grieks restaurant maar is inmiddels een hele tijd gesloten. “Fijn is dat samen met ons project, blijkbaar ook een privé-initiatief op stapel staat”, zegt Van Cauwelaert. “Een nieuwe uitbater wil de zaak heropenen en terug in ere herstellen als café in de stijl zoals het vroeger was.”

Binnen drie jaar

De geplande werken aan het valleigebied moeten binnen dit en drie jaar worden uitgevoerd, anders dreigt Ternat de subsidies te verliezen. Een uitvoeringstermijn voor de werken aan en rond de vijver is voorlopig niet bekend maar volgens Van Cauwelaert zou dat sowieso nog dit najaar of volgend voorjaar gebeuren. Wanneer het café zou heropenen is voorlopig nog niet duidelijk.