Boomhut aan speelbos

De Groendienst maakte een Boomhut aan het speelbos in de Muilemlaan

Net voor de Kerstvakantie was de boomhut klaar. Het speelbos werd aangelegd in 2014 (Zie pagina Verwezenlijkingen en visie) .

https://editiepajot.com/regios/19/articles/62853

De Groendienst maakte een boomhut aan het speelbos

Het speelbos aan de Muilemlaan werd aangelegd in 2014