Natuurbegraafplek

Op de begraafplaats van Wambeek werd er een ruimte aangelegd als natuurbegraafplek.

"Dat is eigenlijk een alternatief voor een echte natuurbegraafplaats. Om een echte natuurbegraafplaats te maken, dient men een hele procedure te volgen en dat zou nog heel wat tijd gekost hebben. In Wambeek was er nog een groot stuk open ruimte waar dit op korte termijn kon mogelijk gemaakt worden. Het was onze ambtenaar Jos Van Rossem die met het idee kwam", zegt schepen Hilde Van Overstraeten.

Er werden nieuwe bomen en struiken aangeplant met in het midden een vredesboom. "In de loop van volgend jaar wordt de inrichting van de begraafplek nog vervolledigd met meer beplanting, wandelpaden en bankjes en krijgt de plek nog een natuurlijker uitzicht door het laten groeien van het gras tot op verschillende hoogtes", vertelt Jos Van Rossem.

Op de laatste gemeenteraad werd de aanpassing van het retributiereglement goedgekeurd waardoor het mogelijk is om vanaf 1 januari 2019 op die plek in de natuur een afbreekbare urne te begraven of de as van overledene uit te strooien. Voor het begraven van de urne door de gemeentearbeiders betaal je een eenmalige bijdrage van 250 €. Uitstrooien is gratis.


Editiepajot : TERNAT heeft ook zijn natuurbegraafplek