Oppositie ongerust over gebrek aan transparant financieel beleid

Editiepajot : TERNAT - Oppositie bezorgd over financieel beleid

De oppositie in de gemeenteraad maakt zich ongerust over het financieel beleid. Het nieuwe gemeentebestuur heeft geen schepen van financiën en geen financieel meerjarenplan. Toch worden er op een vage en ondoorzichtige manier zware financiële dossiers aan de gemeenteraad voorgelegd. In een radio-interview sluit de burgemeester belastingverhogingen niet uit. Hij heeft immers ook "geen glazen bol" , laat staan een meerjarenplanning. Tegen de maand mei belooft de meerderheid daarme buiten te komen. "Ondertussen schermt de meerderheid zich zoveel mogelijk af en houdt ze informatie achter. De gemeenteraadsleden krijgen al twee maand geen notulen van het college meer en ook de documenten van de commissies worden achter gehouden", zegt raadslid Van Cauwelaert van sp.a-GroenXL. "Voor een bestuur dat beweert in te zetten op inspraak en transparantie kan dat al tellen".

Sinterklaas bestaat

"KSKL Ternat fusioneert met FC Wambeek, een overname zeg maar. Efficiënte inzet van geld en middelen en samenwerking tussen mensen en verenigingen kunnen wij enkel maar toejuichen. Ook naar de noden van andere sportverenigingen zoals de Volleybal moet geluisterd worden. Als oppositie is het echter onze taak en verplichting om te waken over de gemeentelijke uitgaven, uitgaven die volledig door elke inwoner betaald moeten worden", zegt Sophie Claeys van NV-A.

"Allereerst stellen we vast dat er nog geen financiële doorlichting of meerjarenplanning opgesteld én goedgekeurd werd. Maar toch slaagt deze nieuwe meerderheid er in om geld uit te geven waarvan we niet eens weten of we het wel hebben. Ternat verbindt zich al na enkele weken bestuur al om 1,3 Miljoen Euro uit te geven en om nog eens borg te staan voor een extra 1,85 Miljoen Euro! Bovendien subsidiëert deze CD&V meerderheid via een omwegje de facto het katholieke net, en laat dat nu net niet de taak van een gemeentebestuur zijn. Bouwen we morgen nog een sporthal voor het GO net?

Veel te grote peperdure openbare gebouwen. 8 miljoen voor een zwembad en sportcentrum dat blijkbaar nu al te klein is om scholen en volleybal te ontvangen. En toch moeten we alweer miljoenen euro’s ophoesten voor extra sportinfrastructuur terwijl er geen middelen zijn om ons tot de draad versleten straten, pleinen en wijken te renoveren! Ternat geeft historisch onevenredig veel uit aan cultuur en vrije tijd maar nog is het niet genoeg.

We stelden al tot onze verbijstering vast dat het bestuursakkoord geen financiëel luik bevat, wat meteen de afwezigheid van een schepen van financiën verklaart. Maar zo is er straks natuurlijk geen zwartepiet naar wie men de beslissing tot belastingsverhoging kan doorspelen … wellicht een bewuste keuze. Want daar wil niemand van de nieuwe sinterklaas-meerderheid binnen 6 jaar verantwoording voor afleggen bij de kiezer. Onbeperkt geld uitgeven en niemand verantwoordelijk stellen is inderdaad makkelijk. Een oplossing voor de budgettaire problemen van onze collega’s op Vlaams en federaal niveau!

Enkele snelle slides, enkele persberichten zonder duidelijke financiële impact, waarbij de meerderheid zichzelf net niet heilig verklaarde, én een gemeenteraad die buiten spel gezet wordt vermits alles al in kannen en kruiken is lang voor de stemming! Gaan we zo samen naar een beter Ternat? Is dat de nieuwe burgerparticipatie? Wij onthouden vooral dat Sinterklaas niet bestaat en dat elke Ternattenaar zal mee betalen voor alweer een financiële aderlating. De rekening zal volgen via een belastingsverhoging, eentje die doorgevoerd zal worden door een partij die 18 jaar lang de LVB als ‘potverteerder’ afgeschilderd heeft. Bredero wist het al, maar ook in Ternat kan het verkeren!" besluit Sophie.

Reactie CD&V en Volks en Voor Ternat op persbericht oppositie

Sinterklaas bestaat inderdaad helaas niet.

"De oppositie heeft - al dan niet terecht - enkele bedenkingen bij de twee dossiers die donderdag werden goedgekeurd op de gemeenteraad", zegt schepen Gunter Desmet van CD&V en Volks. De dynamiek zit goed, dat houdt iedereen scherp. Concreet gaat het in beide gevallen om princiepsakkoorden. Door de meerderheid wordt hieraan in overleg met alle betrokken partijen hard verder gewerkt om zo tot definitieve overeenkomsten te komen die uiteraard opnieuw aan de gemeenteraad zullen worden voorgelegd.

Deze dossiers passen beide perfect binnen de visie van het nieuwe bestuur en de bestaande subsidiëringsregeling. De grote lijnen van onze visie en financieel plan zijn vandaag al uitgezet, de teksten en gedetailleerde budgetten volgen uiteraard kortelings en zullen voor nog meer duidelijkheid zorgen.

Zorgen hoeft de burger zich alvast zeker niet te maken, ook wij hebben ons huiswerk gemaakt en hebben geen intentie om de budgetten voor deze dossiers vrij te maken door belastingen te verhogen.

Voor beide dossiers was het moment echter aangebroken om even op het gaspedaal te gaan staan. In een ideale situatie lag het meerjarenplan en het groter financieel plaatje inderdaad eerst op tafel. Deze dossiers komen echter ook niet uit de lucht gevallen. Met deze princiepsakkoorden bouwen we een kader om structureel verder te kunnen werken en de nodige stappen te zetten om voor langetermijnoplossingen te zorgen. Steeds met het algemeen belang, de belangen van de burgers, de gemeente en de verenigingen als eerste bezorgdheid, en dit voor elk dossier.

De meerderheidsploeg streeft uiteraard steeds naar een goed evenwicht in haar uitgaven. De nodige inhaalbewegingen op verschillende vlakken worden voorbereid en daar wordt met volle overgave aan gewerkt."