Nieuws

IN EEN PROPORTIONEEL SYSTEEM WAREN HET DRIE ZETELS GEWEEST

Progressieve lijst sp.a-GroenXL gaat 2.3 % vooruit en haalt twee zetels in de gemeenteraad


Bij de recente verkiezingen haalde onze progressieve lijst 11 % van de stemmen, dat is 2.3 % meer dan bij de vorige verkiezingen. Het aantal zetels verdubbelde. Ook deze keer haalden we net geen zetel meer, als gevolg van het kiessysteem, dat de grote partijen bevoordeelt.

ONDEMOCRATISCH KIESSYSTEEM

In een meer democratisch proportioneel systeem zou de uitslag er zo uitzien, rekening houdend met de gehelen en de grootste cijfers na de komma :

  • CD&V-Volks (7.7) : 8 zetels i.p.v. 9
  • Voor Ternat (6.4) : blijft dan 7 zetels
  • N-VA (4.35) : 4 zetels i.p.v. 5
  • sp.a Groen XL (2.75) : dus 3 i.p.v. 2 zetels
  • Open VLD (2.55) : dus 3 i.p.v. 2 zetels

Guido Van Cauwelaert (GROEN) en Rutger Belsack (XL) zetelen in de gemeenteraad, nu ook tegelijk ocmw-raad. Tot eind december zijn ze beiden nog steeds schepen en kunnen zij het oude beleidsplan verder uitvoeren.

Jean Trembloy (sp.a) werd lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van het OCMW, dat onder meer bevoegd is voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie (Recht op Maatschappelijke Integratie Wet van 26 mei 2002 )

Hiervoor beschikt het OCMW over drie belangrijke instrumenten: de tewerkstelling, een leefloon en een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, al dan niet gecombineerd.

In alle gevallen beschik je over een inkomen om van te leven. Onder tewerkstelling wordt steeds een volwaardige job verstaan waar alle regels van het arbeidsrecht op van toepassing zijn, inclusief de loonbeschermingsregels. Wanneer een tewerkstelling niet of nog niet mogelijk is, heb je recht op een financiële tussenkomst, leefloon genaamd. De toekenning van het leefloon kan gevolgd worden door het sluiten van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie tussen de steunaanvrager en het OCMW. De keuze van het meest gepaste traject gebeurt in overleg met de betrokkene met het doel een maximale integratie en sociale participatie te bewerkstelligen. Meer info over Bijzonder Comité en Maatschappelijke dienstverlening OCMW

.

Uittredend schepen Guido Van Cauwelaert legt de eed af als gemeenteraadslid

Uittredend schepen Rutger Belsack was in het buitenland en legt de eed af tijdens de eerstvolgende gemeenteraad

Uittredend ocmw-voorzitter Jean Trembloy legt de eed af als lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst OCMW