Christelle Ileka

Christelle Ileka

Christelle Ileka woont sinds 2011 in Ternat, waar ze secundair onderwijs volgde in Sint-Angela en Sint Jozef. Ze studeerde af in de richting Latijn-Wetenschappen.

"Ik heb er niet alleen veel bijgeleerd over politiek, geschiedenis en de wetenschappen. Ik heb er vooral kunnen werken aan mijzelf en mijn talenten en capaciteiten kunnen ontdekken en ontplooien. Het is belangrijk voor studenten om zich thuis te voelen in hun school opdat ze in alle vrijheid hun mening kunnen uiten. Er moet altijd plaats zijn voor debat opdat er meerdere ideeën gedeeld kunnen worden en eventueel overgenomen worden", zegt Christelle.

"Mijn ouders zijn in Congo geboren maar wonen nu al 40 jaar in België. Mijn vader is coach en consulent en mijn moeder werkt als directie-assistente. Door hun doorzettingsvermogen, liefde en passie voor het bouwen van een betere toekomst, vormen ze voor mij een bron van inspiratie. Ik heb een zus en twee broers die jonger zijn dan ik.

Interesse voor de politiek

Mijn interesse voor de politiek vindt zijn oorsprong in de lessen geschiedenis. Onze leerkracht moedigde ons steeds aan om de actualiteit te volgen en om bewust te zijn van wat er zich rondom ons, in de wereld, afspeelt.

Het is voor mij belangrijk dat er in onze democratie rekening wordt gehouden met iedereen en dat waarden als rechtvaardigheid en samenhorigheid gerespecteerd worden. Omdat ik zelf studente ben, vind ik het bijzonder belangrijk dat er veel aandacht wordt besteed aan de kinderen en aan de studenten, met een blik op de toekomst".

Zorg dragen voor de toekomst

"sp.a Groen XL is een partij die mij aanspreekt omdat we niet alleen zorg dragen voor het welzijn van de mensen maar ook voor hun toekomst. Hoe kunnen we een omgeving creëren, met de natuur die we ter beschikking hebben, opdat de mensen zich volledig kunnen ontplooien en opdat de studenten zich volledig thuis voelen in en rond hun school. In onze democratie is het belangrijk dat er naar iedereen geluisterd word. Het is belangrijk dat de inwoners van Ternat samen werken aan een natuurlijk, groen en educatieve leefomgeving. Laten we dus samen zorg dragen voor een creatieve, charmante publieke ruimte.

We leggen de nadruk op het feit dat we dit samen kunnen doen. Samen zorgen we voor elkaar en samen bouwen we een hoopvolle toekomst, onze toekomst. Laten we, in onze gemeente Ternat, een gemeenschapsgevoel creëren.

Ik ben in een familie opgegroeid waar men veel aandacht besteedt aan gezondheid en sport. Het is belangrijk dat we in Ternat verschillende mogelijkheden krijgen om onze sport uit te oefenen.

Het is voor mij belangrijk om vernieuwing te brengen. Omdat de partij zich openstelt voor jongeren als ik, ben ik blij dat ik kan meewerken om het programma te helpen verwezenlijken. Openheid en team spirit zijn criteria die essentieel zijn voor mij", besluit Christelle.

www.spagroenxl.be