Guido Van Cauwelaert

Guido is een gewetensvol, creatief en bekwaam bestuurder van de gemeente.

Guido is schepen van Milieu, Mobiliteit, Internationale Samenwerking, Duurzame Ontwikkeling, Dierenwelzijn en Integratie. Hij maakte onder meer werk van een nieuw afvalbeleid waardoor er in de eerste vijf maand van 2014 22 % minder afval opgehaald werd dan in de overeenkomstige periode in 2013. De te verwerken hoeveelheid restafval daalde van 1062,06 naar 818,44 ton.

Onder zijn beleid zakten onze uitgaven voor de ophaling van huisvuil gevoelig dankzij het nieuwe systeem met een nieuwe ophaler. Op jaarbasis betekent dat een besparing van zo'n 180.000 euro voor de gemeenschap. Het is de overtuiging van Guido dat bewust consumeren en afval voorkomen niet enkel goed is voor het milieu maar ook voor de portemonnee van de burger.

Ook in de andere beleidsterreinen zorgde hij voor vernieuwing, o.a. met een actief integratiebeleid met praatcafé voor anderstaligen, samenwerking met een gemeente in Burkina Faso, aanleggen van fietspaden, ondertekenen van een diversiteitscharter en een duurzaamheidsconvenant, acties voor het steriliseren van zwerfkatten, enz...

Neem ook een kijkje op de pagina realisaties op deze website.

Guido is ook schepen van Erfgoed en Toerisme. Hij bracht het erfgoed duidelijk in beeld met oude foto's op nutskasten en zorgde ervoor dat Ternat een 'Groene Halte' op de spoorlijn werd met een Bruegelwandeling tussen de twee stations waarvan de folders ook in het Engels beschikbaar zijn. We zijn klaar voor het Bruegeljaar in 2019.

Guido is samen met Jean Trembloy ook auteur van het boek 'De geschiedenis van de socialistische beweging in Wambeek, Lombeek en Ternat' en werkte samen met Huguette Vergison en Curieus, de groene wandeling 'De Rode Loper' uit, die leidt langsheen belangrijke plaatsen uit die geschiedenis. Hij publiceerde ook verscheidene artikels over de plaatselijke geschiedenis van de tijd van de Nerviërs tot heden, o.a. in de internetkrant ediepajot.com en op https://www.facebook.com/ErfgoedTernat/


0498 740 341

vancauwelaertguido@gmail.com

https://www.facebook.com/guido.vancauwelaert


Ondertekening diversiteitscharter met Natuurpunt

Fietsroute Kruisstraat naar Wambeek heraangelegd

Opening vernieuwd Sportcomplex

Fietsen in de Paeyelos in Wammbeek

Jubilarissen vieren met schepencollege