Herman Vierendeels

Herman Vierendeels

Herman zet zich al heel zijn leven in voor steun aan het Zuiden, samen met vrijwilligers van Wereldwinkel en 11 11 11 en als lid van de Commissie Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling of ISDO. Hij was jaren geleden ook een van de bezielers van het comite voor een kindertehuis voor straatkinderen in Zuid-Amerika, het Hogar del Nino.