Nathalie Huybregts

Nathalie Huybregts is een oprecht links Brussels Zinneke dat zich enorm thuis voelt in Lombeek en op de lijst van sp.a groenXL