Piet Vanderhaegen

Piet Vanderhaegen uit de Fossebaan is al 50 jaar Vlaamse Socialist. En dat is uitzonderlijk want vijftig jaar geleden, in1968 waren de partijen nog unitair Belgisch. Maar in Brussel-Halle-Vilvoorde kwam het tot een spiitsing van de BSP. Piet legt uit waarom.

"1968 was een kantelbaar in de geschiedenis, met de door de arbeiders gesteunde studentenopstand tegen de gevestigde orde, gekend als “mei 68”, dat tot een wereldwijd gekend begrip uitgroeide met de slogan “ de verbeelding aan de macht “, waardoor de politieke machtsverhoudingen in Frankrijk en ver daarbuiten op hun kop gezet werden.

Doch, reeds twee maanden eerder, in maart 1968, greep ook in onze contreien een – alle verhoudingen in acht genomen – vergelijkbare omwenteling plaats. In het toenmalig kiesarrondissement, dat benevens de Brusselse 19 gemeenten ook alle Vlaamse randgemeenten, uitgezonderd het arrondissement Leuven omvatte, werden bij de BSP de Vlaamse kandidaten voor de parlementsverkiezingen van 31 maart 1968 door hun franstalige partjgenoten allen naar onverkiesbare plaatsen weggestemd", vertelt Piet.

"Maar voor het eerst in de geschiedenis legden de Vlamingen zich hier niet bij neer. Op 6 maart,minder dan 4 weken voor de verkiezingsdatum, kwamen meer dan honderd bekende en onbekende enthousiaste Vlamingen samen in Vilvoorde en beslisten, zonder enige steun van buitenaf, een eigen kandidatenlijst in te dienen.Met succes trouwens, want ondanks alle verzet en tegenkanting behaalde de lijst 2 kamerzetels (Gelders en Fayat) en 1 senaatszetel (Vermeylen).

RODE LEEUWEN

Dat was de geboorte van de Rode Leeuwen en vormde de eerste aanzet voor de latere splitsing van de unitaire politieke partijen, wat uiteindelijk na vele jaren uitmondde in de totstandkoming van ons kiesarrondissement Halle- Vilvoorde, zoals we het vandaag kennen", besluit Piet.

Piet Vanderhaegen was op 6 maart 1968 een van de stichters van de Rode Leeuwen en bekleedde de 22ste plaats op de Kamerlijst. Piet blijft ook vandaag politiek actief want op 14 october neemt hij opnieuw deel aan de gemeenteraadsverkiezingen op de progressieve lijst van sp.a en Groen.