Een frisse wind

CREATIEVE OPLOSSINGEN ZOEKEN

De voorbije vijf jaar vormde sp.a Groen+ samen met de Lijst van burgemeester Parys (LVB) de meerderheid in de gemeente. sp.a Groen+ heeft met de nodige creativiteit het beleid vernieuwd en verbeterd.

Een groot deel van het budget ligt al vast met vaste en noodzakelijke uitgaven waar je weinig kan aan veranderen. Je moet je personeel betalen en je gebouwen onderhouden, enz.

Maar met de nodige creativiteit en degelijk bestuur kun je ook centen vinden voor wat extra diensten voor de burger. Zo bespaarde sp.a Groen+ in de afvalsector door nieuwe, voordelige contracten af te sluiten, een afvalvoorkomingsbeleid te voeren dat zorgde voor minder afval en dus minder kosten, en nieuwe inkomsten te halen uit de textielophaling. Allemaal goed voor het milieu en voor de Ternatse portemonnee. En we kregen ook subsidies voor de projecten die we indienden.

VOOR MENS EN DIER

Het Marktplein werd reeds deels heraangelegd en wordt meer en meer een ontmoetingsplaats met boompjes, terrasjes, bankjes en speelelementen.

En in het gemeentelijk park Kruikenburg kwam er een hondenspeelweide.

WANDELEN EN FIETSEN

We willen dat in Ternat fietsen en wandelen voor een deel de auto-overlast vervangt. Daarom kwamen er extra fietsenstallingen en camerabewaking aan het station, doen we inspanning om onze trage wegen goed bewandel- en befietsbaar te houden

Samen met een vzw werd het probleem van de zwerfkatten aangepakt met een sterilisatiecampagne en voederpunten. We zien er ook op toe dat weidedieren goed verzorgd worden en in de zomer voldoende drinkwater hebben. Eigenaars wordt gevraagd een plaatje met contactgegevens aan hun weide te hangen.

Er wordt ook gewerkt aan een vademecum om van Ternat een echte diervriendelijke gemeente te maken: geen paardencarrousels meer op de kermis en respect voor dieren op de jaarmarkt. Het zijn slechts enkele voorbeelden.Voor de leerlingen van alle lagere scholen worden er elk jaar fietsexamens georganiseerd om de jongeren te leren zich veilig in het verkeer te begeven.


en deden we mee aan de actie " Met belgerinkel naar de winkel", waarbij alle Ternatse deelnemers kans maakten op een mooie fiets en andere mooie prijzen.


Er kwam een fietspad van het station naar de Borredam (in uitvoering) en we werken mee aan twee fietssnelwegen naar Brussel. In Wambeek willen we daarvoor een fietsbrug over de Assesteenweg en we kopen er ook gronden voor aan.

Het nieuwe shoppingcenter zal bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en zal aansluiten op het fietsroutenetwerk. We kopen ook grond aan om de scholen en het kinderdagverblijf via de Kouterweg en de Keizerstraat te verbinden.

Er werd ook beslist om ontbrekende stukjes voetpad (missing links) aan te leggen en voetpaden en overheidsgebouwen (station, oud gemeentehuis) overal toegankelijk te maken voor minder mobiele mensen met rolstoelen, kinderwagens, enz.

Hier is nog een lange weg te gaan en daarom is Sp.a Groen XL onontbeerlijk in een volgende bestuursmeerderheid na de verkiezingen.


Fiets- en wandelweg door Kouterbroeken

Het Nieuwsblad 11/04/2014 - De Ternatse gemeentediensten hebben het fiets- en wandelpaadje aan de Kruisstraat heraangelegd. Het gemeentebestuur wil alle fietspaden met elkaar verbinden.

Door de GEN-werken was het wegje in het verlengde van de Kruisstraat vernield, maar nu liet het gemeentebestuur het pad weer helemaal aanleggen. Zo kunnen fietsers en wandelaars er opnieuw gebruik van maken. Door de heraanleg van het pad kunnen Ternattenaren op een veilige manier van Wambeek naar het centrum van Ternat rijden. Het wegje sluit aan op de fietsweg naast de spoorweg tussen de Weverstraat en de Assesteenweg, door de Kouterbroeken. ‘Het is onze bedoeling om in de hele gemeente een fiets- en wandelnetwerk te creëren’, zegt schepen van Mobiliteit Guido Van Cauwelaert (SP.A-Groen+). ‘Daarvoor maken we gebruik van de wegen langs de spoorweg die tijdens de GEN-werken zijn aangelegd. In principe kunnen fietsers nu van Liedekerke naar Brussel fietsen, zonder daarbij een auto tegen te komen. Ook de stations, scholen en dorpskernen van Ternat worden zo met elkaar verbonden, zodat iedereen zich op een veilige manier met de fiets kan verplaatsen. Voorlopig rijden er nog auto's op die wegen naast de spoorweg, maar eens de spoorwegen de banen aan de gemeente hebben overgedragen, zullen we een manier zoeken om het verkeer daar te verbieden. Die wegen moeten wel nog toegankelijk zijn voor werken aan de spoorwegen, dus paaltjes zetten is voorlopig geen oplossing’, klinkt het.

Herinrichting kruispunten Assesteenweg (N285) x E40 (zwart punt)

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente werkten de herinrichting van de Assesteenweg (N285) en het op- en afrittencomplex in Ternat uit. Dat is al vele jaren een "zwart punt". De fietsinfrastructuur wordt verbeterd met afgescheiden fietspaden en fietsoversteekplaatsen.

Er wordt werk gemaakt van conflictvrije kruispunten, een herschikking van de rijstroken zodat het verkeer beter kan voorsorteren, middeneilanden die het verkeer moeten afremmen en bushavens langs de rijweg zodat de bussen niet meer op de rijweg moeten halt houden. Daarnaast wordt ook een deel van het op- en afrittencomplex van de E40, aansluitend op de Assesteenweg (N285), mee aangepast.

ERFGOED BEWAREN EN BEKEND MAKEN


Onze geschiedenis en ons erfgoed zijn voor ons belangrijk. We zijn dan ook gestart met het inventariseren en conserveren van de bestaande archieven.


We hebben ook reeds de oude 19de-eeuwse pomp gerestaureerd aan het gemeentehuis.

We willen onze geschiedenis en erfgoed ook beter bekend maken bij onze inwoners en ook buiten onze gemeente. Er kwamen informatiebordjes met QR-codes die verwijzen naar de website www.ontdekpajotzenne.be , waarop reeds tientallen culinaire, milieu- en erfgoedplekjes beschreven worden.

Ook op de eigen gemeentelijke website kwam extra informatie over ons erfgoed. Ondermeer boeken van plaatselijk historicus Frans Dumong.

Op kasten van elektriciteits- en telecommaatschappijen werden leuke erfgoedfoto's geplakt die tonen hoe de ruimte errond er vroeger uitzag.

Straten die de naam dragen van een plaatselijke historische figuur, zoals Pol De Momt of Burgemeester Verbrugghen kregen een speciaal straatnaambordje met informatie over deze figuur.

Er werd een erfgoedcoordinatrice aangesteld. Onder haar leiding werd er een bezinningsvergadering gehouden met de Commissie Erfgoed en Toerisme.

Wil je graag samenwerken met de gemeente of heb je vragen rond erfgoed, neem dan contact op met coordinatrice Hilke Arijs.

https://editiepajot.com/regios/19/articles/53971

Pol De Mont krijgt straatnaambordje met historische informatie. Als dichter was hij een overgangsfiguur, die de Vlaamse poëzie uit het vaarwater van de romantiek heeft gehaald en het symbolisme en het impressionisme heeft geïntroduceerd, met bundels als “Claribella” en “Iris”


Ternat wordt digitaal ontsloten i.s.m. de Erfgoedcel Pajottenland.

De schepen geeft wat uitleg aan de collega's uit omliggende gemeenten over het bouwen van een burcht in het Kruikenbos door de ridders van de hertog van Brabant en het aanleggen van de Dreef.

https://editiepajot.com/regios/19/articles/58976

ONS ERFGOED DIGITAAL BEWAREN EN TOEGANKELIJK MAKEN IN DE BIB

De bibliotheek diende een project in om samen met de inwoners kennis rond lokaal erfgoed te verzamelen en digitaal te ontsluiten. Daarmee zet de gemeente een nieuwe stap in het ontsluiten en bekend maken van ons erfgoed, zegt schepen van Erfgoed en Toerisme Guido Van Cauwelaert. Heb je belangrijke erfgoeddocumenten, kom dan naar de bib en laat ze daar digitaliseren.


OP DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE

VIND JE REEDS ALLERLEI INFORMATIE EN WERDEN EEN AANTAL BOEKEN ONLINE GEPLAATST

ZOALS HET BOEK OVER DE BETEKENIS VAN ONZE STRAATNAMEN

EN ANDERE BOEKEN VAN FRANS DU MONG ZOALS DE

Verhalenbundel 'Denkend aan vroeger'Erfgoed & toerisme | Gemeente Ternat

SP.A GROEN XL HEEFT EEN GROOT SOCIAAL HART VOOR TERNAT (EN VER DAARBUITEN).

Aan de hand van kookworkshops ondersteunen we eerlijke handel met de kleine boer in het Zuiden en werken we tegelijkertijd aan de verdere opbouw van het sociaal weefsel in onze eigen gemeente. Tijdens het koken gebruiken we duurzame, seizoensgebonden groenten van onze lokale middenstand alsook producten uit het brede gamma van de Wereldwinkel in Sint-Katherina-Lombeek.

In samenwerking met andere gemeenten van het Pajottenland werd een Fair Trade kookboekje uitgebracht. Inwoners uit deze gemeenten, afkomstig uit verschillende delen van de wereld, deelden hierin hun recepten.

EEN AANGENAME EN GROENE PUBLIEKE RUIMTE

We haalden hier en daar ook wat subsidies binnen. Daarmee zorgden we voor meer bomen en planten. We legden een (speel)bos aan in de Muilemlaan, legden een buurtpark aan in de Cantillonwijk, kochten bijkomende gronden aan in het parkgebied Wijmenier en Natuurpark Opalfene. Met gewestsubsidies gaan we nu het Valleigebied van de Steenvoordebeek opwaarderen en toegankelijk maken voor de mensen, met knuppelpaden, bruggetjes, picknicktafels, speelelementen en educatie over biodiversiteit, natuur en erfgoed.

TERNAT, EEN SOCIALE GEMEENTE

In de voorbije periode verstevigde het OCMW, onder voorzitterschap van Jean Trembloy, heel wat maatregelen waarop de inwoners van Ternat een beroep kunnen doen om een aangenaam leven te hebben in de vertrouwde omgeving: o.a. de poetsdienst, de klusjesdienst, juridische en psychologische bijstand, gezinszorg aan huis, de mantelzorgpremie, de minder mobielen centrale, huisvesting via het Sociaal Verhuurkantoor, bij noodsituatie opvang in de doorgangswoning, financiële ondersteuning via leefloon, administratieve hulp, tewerkstelling in kader van inordestelling met de sociale verplichtingen via art 60 in de sociale economie, budgetbegeleiding en beheer, socioculturele steunmaatregelen, steun aan schoolgaande kinderen, de Sibbe (betaalbare flats voor ouderen), begeleiding en opvang van vluchtelingen, maatregelen voor hulp bij wanbetaling elektriciteits- en waterfactuur in samenwerking met de leveranciers, tussenkomst in rusthuisfactuur…

De nieuwe petanquebaan van het OCMW-centrum De Sibbe ingehuldigd. Het nieuwe plein kwam er met het geld ingezameld met het project De Waterheren van kunstenares Fien Monsieur en schrijver Frans Du Mong. De groendienst legde het plein aan met de aangekochte materialen. De bewoners van de serviceflats hadden al enkele tijd aangedrongen op een nieuw plein en waren dan ook heel tevreden met deze realisatie.

Mantelzorgers krijgen een premie van 50 € per maand van het OCMW. Voorwaarde is dat de persoon die geholpen wordt voldoende hulpbehoevend is en inwonend is. Elk jaar worden de mantelzorgers letterlijk in de bloemetjes gezet.

DUURZAAM TOERISME

In samenwerking met vzw TreinTramBus werd Ternat een GROENE Halte waar toeristen van station tot station kunnen wandelen op de Bruegelwandeling. Dat kadert ook in ons duurzaamheidsbeleid en klimaatplan, waarvoor we ook elektrische fietsen en voertuigen op natuurlijk aardgas aankochten en elektrische laadpunten installeerden. We willen ook zonnepanelen op onze gemeentegebouwen en daarvoor inwoners via burgercoöperatie hun inbreng laten doen.

RUIMTELIJKE ORDENING

Er werd een Ruimtelijk Uitvoeringsplan of RUP opgemaakt om de open ruimte en de natuur van Klapscheut beter te beschermen en er werden op het terrein ook al heel wat aanplantingen met gegarandeerd streekeigen groen ( via de Bosgroep) gerealiseerd. Een oude eik werd er door een deskundige ook verzorgd (insnoeien). Voor het snoeien van dergelijke monumentale bomen kunnen particulieren voortaan ook gemeentelijke subsidies krijgen. We willen ook een RUP om alle open ruimte te beschermen. Dat is de tegenhanger van het RUP kernversteviging en kernverdichting. Voor grote projecten in onze kernen willen we ook stedenbouwkundige lasten opleggen aan de promotoren, om daarmee de kwaliteit van onze publieke ruimte in de kernen te verbeteren en voor de nodige openbare voorzieningen te zorgen.

Met een bijgestuurd RUP legden we strengere voorschriften op voor een illegaal uitgebreid bedrijf in het centrum van Ternat: betere buffers en regels voor het inrichten van de site. Er kwam ook geen cadeau voor de illegale uitbreiding in de vorm van een blanco cheque voor een nabestemming wonen, zoals sommigen in de gemeenteraad wensten. Meer daarover op https://editiepajot.com/regios/19/articles/54047 en https://editiepajot.com/regios/19/articles/54505


Sp.a Groen XL is jouw garantie voor een BETER BESTUUR.


Editiepajot : TERNAT keurt klimaatplan goed en wint Vlaamse klimaatprijs - 23 dec 2016

Dinsdag keurde de gemeenteraad het klimaataktieplan. Vanuit de oppositie was er enige kritiek omdat het plan onvoldoende concreet zou zijn en men geloofde dat het vlug "in de schuif zou terechtkomen". Ondertussen heeft Ternat echter ook reeds een Vlaamse klimaatprijs ontvangen voor het project "de kyotomobiel", dat het samen met 14 andere gemeenten van het Pajottenland had ingediend. In het voorjaar van 2018 komt de kyotomobiel naar Ternat om er de mensen te informeren over energiebesparing en hen ook te begeleiden.

Kyoto in het Pajottenland

Ternat is één van de vijftien gemeenten die samen “Kyoto in het Pajottenland en de Zennevallei” vormen. Jaarlijks organiseert men met de gemeenten en wooninfopunten informatie- en groepsaankoopavonden voor isolatie, isolerende beglazing, PV zonnepanelen en condensatieketels. Reeds 1728 gezinnen uit de streek hebben deelgenomen aan deze groepsaankoopacties. Gemiddeld bespaart een gezin hiermee jaarlijks 268 €. Alles samen sparen we jaarlijks het equivalent van 670000 liter mazout uit.

De kyotomobiel is een, o.a. met middelen van de Nationale Loterij, ingericht energieneutraal kantoor op wielen waarmee mensen in hun wijk individueel worden begeleid bij het energiezuiniger maken van hun woning. Op 2 jaar tijd zijn zo reeds 240 gezinnen in 4 wijken geholpen met een energie-audit en de opvolging van renovatiewerken.

Vanuit het Kyotoproject werd ook de lokale burgercoöperatie Pajopower opgericht. Via deze coöperatie kunnen alle inwoners van de regio rechtstreeks investeren in lokale projecten rond duurzame energie. Momenteel kunnen geïnteresseerden nog intekenen op het lopende LED-project met de stad Halle. Nieuwe projecten rond waterkracht op de Mark, schoolrenovaties en PV zonnepanelen op grote gebouwen worden momenteel voorbereid.

Meer informatie over al deze acties kan je vinden op www.kyotoinhetpajottenland.be of www.pajopower.be, bij de coördinator van het Kyotoproject Bruno Moens in het plattelandscentrum de Paddenbroek via info@paddenbroek.be, 02/306.45.62 of bij de gemeentelijke duurzaamheids- en milieudiensten.

Klimaatactieplan Ternat

Met het gemeentelijk klimaatactieplan streeft men ernaar de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen tegen 2020. Basis van het plan is een in 2011 door het VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, uitwerkte "nulmeting" in opdracht van de Vlaamse Overheid. Het gemeentebestuur en haar diensten willen hierin een trekkende rol spelen en een voorbeeldfunctie uitoefenen. "Een energieneutraal gemeentehuis en bibliotheek, voertuigen op aardgas, electrische fietsen, aankopen en beheren van natuurgebieden en aanplanten van nieuwe bossen zijn enkele voorbeelden van waar we reeds mee bezig zijn", zegt schepen van Milieu en Duurzaamheid Guido Van Cauwelaert.

De grootste uitstoot van CO2 komt van auto's en woningen. De burger kan dus zeker ook zelf iets doen. De duurzaamheidsdienst lanceerde daarom de actie "maat van het klimaat" met een huis-aan-huis-flyer en een facebookpagina

"Maar de overheid moet zorgen dat er ruimte komt voor duurzame mobiliteitsalternatieven zoals de fietser en de voetganger. Daarvoor moeten wegen en openbare ruimte worden heringericht. Moet er bijvoorbeeld éénrichtingsverkeer en fietsstroken komen. De mensen die dinsdag in de gemeenteraad het hardst kritiek hadden zijn spijtig genoeg ook diegenen die de duurzame mobiliteit en het uitbreiden van het openbaar groen het hardst bekampen", zucht de schepen.

Heb je ideeën of vragen, stuur dan een email naar duurzaam@ternat.be en surf naarHet klimaatplan en https://www.facebook.com/Maatvanhetklimaat/?fref=ts

DUURZAME VOERTUIGEN : ELECTRISCHE FIETSEN EN VRACHTWAGENS OP AARDGAS

Editiepajot 22 dec 2015 - Gemeente wil een tweede aardgasvoertuig kopen

De gemeente wil nog een tweede lichte vrachtwagen op aardgas aankopen. In november besliste de gemeenteraad reeds de aankoop van een lichte vrachtwagen, op cng voor de groendienst, de Iveco New Daily. Eandis (netbeheerder voor gas en elektriciteit) deed een aanbesteding waar de aangesloten gemeenten gebruik van kunnen maken.

Nu nam de gemeente ook de princiepsbeslissing om in 2016 een tweede, gesloten bestelwagen op cng aan te kopen. Eandis verbindt zich tot het gratis plaatsen van een vulstation voor deze wagens aan de gemeentelijke loods van de werklieden. “De vergroening van het wagenpark kadert in het klimaatplan van de gemeente”, zegt schepen van milieu en duurzaamheid Guido Van Cauwelaert (spagroen+)

“Wagens op CNG of aardgas (niet te verwarren met LPG, een minder milieuvriendelijk restproduct uit de bewerking van aardolie) veroorzaken 95% minder uitstoot van fijne deeltjes en 30% minder CO2-uitstoot. Een cng-voertuig kan ook rijden op biogas, dat wordt verkregen door de ontbinding van organisch afval; dat vergroot nog het ecologische voordeel.

Eerder verschenen :

TERNAT – Groene vrachtwagen voor groendienst Editiepajot 04 okt 2015

DOOF DE STRAATVERLICHTING TUSSEN 0 EN 5 UUR

We organiseerden reeds in samenwerking met Natuurpunt een Nacht van de Duisternis. Met de Nacht van de Duisternis zetten Bond Beter Leefmilieu, Preventie Lichthinder en de Werkgroep Lichthinder (VVS) de impact van lichtvervuiling in de kijker.

Want er wordt te veel en verkeerd verlicht. We kunnen best met minder verlichting, zonder daarbij aan veiligheid in te boeten. Even vaak wordt de verlichting naar boven de hemel in gestraald. Met alle gevolgen van dien: te veel nachtelijke verlichting leidt tot slaapgebrek en tot gezondheidsproblemen bij mensen. Maar ook het bioritme van planten en dieren lijden eronder. Bovendien is een te fel verlichte nacht ook een enorme energieverspilling.

https://editiepajot.com/regios/19/articles/45135


spagroen+ wil openbare verlichting doven van 0 tot 5 uur en CO2 uitstoot drastisch verminderen


Editiepajot : TERNAT - 25 feb 2018

In een amendement op het punt goedkeuring Masterplan Openbare Verlichting dat dinsdag op de agenda van de gemeenteraad staat, stelt schepen voor Duurzaamheid Guido Van Cauwelaert van spagroen+ voor om voortaan de openbare verlichting te doven tussen 0 en 5 uur, van zondagavond tot vrijdagmorgen. De nachtelijke lichtpollutie is schadelijk voor mens, dier en milieu en het is bewezen dat de nachtelijke verlichting de veiligheid niet verbetert. De gemeente Staden nam de beslissing al een tijd geleden en bij de evaluatie bleek dat er geen toename van diefstallen of criminaliteit was. zie ook http://www.staden.be/product/351/doven-openbare-verlichting

Lichtvervuiling is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door gebruik van kunstlicht. Lichthinder is de overlast die mensen en dieren hiervan ondervinden. Het overvloedig verlichten van allerhande plaatsen veroorzaakt ecologische schade. Nachtverlichting, zoals verlichting van straten, gebouwen en bjecten kan het biologische dag- en nachtritme van mensen en dieren verstoren. Planten worden beïnvloed in hun groeiwijze.

De productie van de elektriciteit die hiervoor nodig is, is de bron van een aanzienlijke uitstoot CO2, die mee de klimaatopwarming veroorzaakt. In het kader van haar klimaat-actieplan wenst de gemeente Ternat deze CO2 uitstoot te verminderen.

Eandis berekende dat het doven van de lichten tussen 23 en 5 uur een vermindering van de CO2 uitstoot met 127 ton tot gevolg zou hebben en een financiële besparing van 93.582 € betekent.

Aangezien de laatste trein in de stations van Ternat en Essene-Lombeek omstreeks half twaalf is en de meeste socio-culturele evenementen dan ook reeds geëindigd zijn lijkt het redelijk om de openbare verlichting te doven tussen 0 en 5 uur, zonder dat daardoor het comfort van de inwoners verminderd wordt. De besparing blijft dan nog steeds meer dan 100 ton CO2 en een 80.000 €. Beperkt men het doven tot zondag tot vrijdagmorgen dan is de besparing nog zo'n 75.000 ton CO2 en een kleine 60.000 € per jaar.

De nachtelijke lichtpollutie is schadelijk voor mens, dier en milieu en het is bewezen dat de nachtelijke verlichting de veiligheid niet verbetert.

De gemeente Staden nam de beslissing al een tijd geleden en bij de evaluatie bleek dat er geen toename van diefstallen of criminaliteit was. zie ook http://www.staden.be/product/351/doven-openbare-verlichting

Lichtvervuiling is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door gebruik van kunstlicht. Lichthinder is de overlast die mensen en dieren hiervan ondervinden. Het overvloedig verlichten van allerhande plaatsen veroorzaakt ecologische schade. Nachtverlichting, zoals verlichting van straten, gebouwen, objecten en kan het biologische dag- en nachtritme van mensen en dieren verstoren. Planten worden beïnvloed in hun groeiwijze.

De productie van de elektriciteit die hiervoor nodig is, is de bron van een aanzienlijke uitstoot CO2, die mee de klimaatopwarming veroorzaakt. In het kader van haar klimaat-actieplan wenst de gemeente Ternat deze CO2 uitstoot te verminderen.

Eandis berekende dat het doven van de lichten tussen 23 en 5 uur een vermindering van de CO2 uitstoot met 127 ton tot gevolg zou hebben en een financiële besparing van 93.582 € betekent.

Aangezien de laatste trein in de stations van Ternat en Essene-Lombeek omstreeks half twaalf is en de meeste socio-culturele evenementen dan ook reeds geëindigd zijn lijkt het redelijk om de openbare verlichting te doven tussen 0 en 5 uur, zonder dat daardoor het comfort van de inwoners verminderd wordt. De besparing blijft dan nog steeds meer dan 100 ton CO2 en een 80.000 €. Beperkt men het doven tot zondag tot donderdagnacht dan is de besparing nog zo'n 75.000 ton CO2 en een kleine 60.000 € per jaar.

Ternat eindigde in 2015 als eerste in de groep gemeenten van de aktie Veertig dagen zonder (of met minder) Vlees (vis en andere dieren). Als feestelijke afsluiter en mogelijke doorstart naar het promoten van vegetarisch eten en meer duurzaam leven, organiseerde de gemeente een vegetarische kookworkshop met duurzame producten van lokale producenten zoals de Wambeekhoeve en fair tradeprodukten, die je onder andere in de Oxfam Wereldwinkel en Ternatse warenhuizen vindt.

De kookworkshop vond plaats onder leiding van Chef Rony Vanden Abeele. Rony organiseerde eerder workshops voor de Commissie Internationale Samenwerking en is een van de Loemekse koks van Midwinter Lombeek.

Nadien kon samen worden nagedacht over verdere mogelijke akties in het kader van het lokale Klimaatplan. In het kader van dat plan wil de gemeente 20 procent minder CO2 uitstoot tegen 2020.