Tony Steens

Voor een betere verlichting van de zebrapaden en voetpaden


 • Het zebrapad aan de school op de nieuwbaan in Lombeek is extra verlicht. Maar waarom niet de zebrapaden aan alle scholen zo verlichten?.
 • En terwijl we bezig zijn, zou het niet gewoon "common sense" zijn om ALLE zebrapaden extra te verlichten?
 • Dit is al zo op veel plaatsen in het buitenland (cfr. Nederland en Scandinavisch landen).
 • Vaak worden er ook flikkerlichten in het asfalt verwerkt om de aandacht van de bestuurder te trekken op het gevaar.
 • Er wordt ook steeds vaker gewerkt met een adaptieve verlichting voor zebrapaden.
 • Het zebrapad is dan gewoon verlicht wanneer het donker is. Van zodra iemand de oversteekplaats nadert (vanaf een tiental meter) gaat het licht extra hard branden (200%) of gaat er een extra licht branden (dit in het kader van zuinig omgaan met energie).

 • Wat ook vaak onterecht vergeten wordt is dat niet alleen het zebrapad op de rijweg goed verlicht dient te worden.
 • Ook het voetpad aan de oversteekplaats moet beter verlicht zijn, zeker wanneer iemand aanstalten maakt om over te steken.
 • Het is geen luxe dat een automobilist kan zien dat er iemand WIL oversteken, dus nog vóór er echt gevaar is (preventieve veiligheid).
 • Niet vergeten dat auto's allemaal getinte ruiten hebben, zelfs de voorruit. 's Nachts wordt +15 à +25% van het weinige licht tegengehouden door een voorruit.
 • Dus: het voetpad aan een zebrapad verdient extra aandacht in het kader van veiligheid van de zwakke weggebruiker !